Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giúp em câu này với ạ đây là bt lập trình hướng đối tượng về kế thừa và đa hình

19:50 11-09-2021 121 lượt xem 4 bình luận

Một khách sạn X cần quản lý các hóa đơn của khách hàng thuê phòng. Hóa đơn có 2 loại: hóa
đơn theo giờ, hóa đơn theo ngày . Thông tin chung của chi tiết hóa đơn là: Mã hóa đơn, ngày hóa đơn
(ngày, tháng, năm), Tên khách hàng, mã phòng, đơn giá. Thông tin riêng của từng loại hóa đơn gồm:
Hóa đơn theo giờ còn có số giờ thuê. Thành tiền = số giờ thuê * đơn giá. Nếu trường hợp số giờ
> 24 tiếng và < 30 tiếng thì cũng chỉ tính 24 giờ. Nếu trường hợp số giờ là > 30 tiếng thì không
dùng loại hóa đơn theo giờ.
Hóa đơn theo ngày sẽ có số ngày thuê. Thành tiền = số ngày thuê * đơn giá. Nếu số ngày >7 thì
giảm 20% đơn giá cho những ngày còn lại.
Thực hiện các yêu cầu sau:
- Xây dựng các lớp với chức năng thừa kế.
- Nhập xuất danh sách các hóa đơn thuê phòng.
- Tính tổng số lượng cho từng loại thuê phòng.
- Tính trung bình thành tiền của hóa đơn thuê phòng trong tháng 9/2013.
 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 07:05 12-09-2021
bạn vướng chỗ nào thì raise lên nha. giải cả đề thì sẽ k ai giải đâu
Supporter Moderator đã bình luận 20:58 11-09-2021

Bạn đã làm tới đoạn nào rồi bị vướng chỗ nào? 

Câu hỏi mới nhất