Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hãy sửa lại câu query sau bằng cách dùng LEFT JOIN:

Đã tạo 21:39 06-06-2021 Hoạt động 11:28 07-06-2021 59 lượt xem 7 bình luận

SELECT * FROM runners WHERE id NOT IN (SELECT winner_id FROM races WHERE status = 1)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Công Minh đã bình luận 23:39 06-06-2021
select * from runner a left join races b 
ON a.id=b.winner_id 
where b.status <>1

không biết có đúng hay không nhỉ 

hiepnguyen25 đã bình luận 22:32 08-06-2021

Mình nghĩ nên viết như này mới đúng theo đề bài           

select a.* 
 from runner a 
    left join races b ON a.id=b.winner_id 
             and b.status = 1 

where b.winner_id is null

 

hiepnguyen25 đã bình luận 22:30 08-06-2021

a

Câu hỏi mới nhất