Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hỏi cách nhận 1 kí tự bằng C# để windows tự bật camera và tự chụp lại?

Đã tạo 14:42 09-06-2021 Hoạt động 21:54 09-06-2021 86 lượt xem 1 bình luận

anh cho em hỏi

làm thế nào khi máy tính nhận được 1 kí tự thì nó tự bật camera và tự chụp lại ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 23:23 10-06-2021

1. bạn phải tìm hiểu khóa keylogger để hiểu về winapi về hook keyboard

2. Sau đó bạn tìm hiểu cách để có thể điều khiển camera bằng C#. => capture hình từ camera đó

Câu hỏi mới nhất