Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

hoi dap

Đã tạo 11:28 21-03-2021 41 lượt xem 0 bình luận

sao no lai hien  python : The term 'python' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ python manage.py runsever
+ ~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (python:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException nhu nay la saoo a

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất