Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hỏi về cách lấy tuần hiện tại trong php

12:07 14-10-2021 114 lượt xem 3 bình luận

Chào các anh chị em có vấn đề như sau: Khi em dùng excel để lấy tuần hiện tại là bao nhiêu bằng hàm =WEEKNUM(TODAY()) lúc em gọi là ngay 13/10/2021 thì kết quả cho ra là tuần 42 nhưng khi em gọi hàm date("W", strtotime($Ngayhientai)); trong php thì kết quả lại là tuần 41. Các anh chỉ có thể giải thích giúp em tại sao lại có sự khác biệt trên không và có cách nào kiểm soát nó không ạ. Em cảm ơn.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 12:52 14-10-2021

Bạn đem 2 hàm của thứ khác biệt nhau thì kết quả nó khác nhau đúng rồi, PHP và Excel có liên quan gì nhau đâu mà giống? Nói rõ thêm bạn cần gì?

Câu hỏi mới nhất