Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

hỏi về pictureBox winform

19:39 09-01-2022 55 lượt xem 2 bình luận

- mh có 2 picturebox xếp chồng lên nhau mình muốn khi ở trạng thái 1 thì picture 1 hiển thị còn trạng thái 2 thì picture 2 hiển thị. Mọi người có cách nào giúp mình với.

Mình mới học nên còn yếu mong mọi người giúp đỡ

Cảm ơn AD và mọi người.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
skynet đã bình luận 07:38 10-01-2022

Set thuộc tính Visible cho nó ấy bạn.

Câu hỏi mới nhất