Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Import XML file vào trong SQL server sử dụng mô hình Web API.

Đã tạo 08:19 06-04-2017 682 lượt xem 1 bình luận

Mình đang nghiên cứu cái Import XML file vào trong SQL server sử dụng mô hình Web API. Đã thử nhiều cách (research trên mạng), nhưng vẫn không có cách nào work được. Mình đã thử:
- Load được file trên Views
- Dưới JS thì vẫn nhận được file khi bấm nút upload
- Nhưng không có cách nào để truyền xuống controller/service được (em đang bí ở bước này)

Có thể hướng dẫn em bước này không ah, em đang gấp lắm ah. Cám ơn.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Phạm Tấn Thành Moderator đã bình luận 08:29 06-04-2017

Bạn có thể dùng SignalR Api Ajax Để chuyển xuống controller.

Câu hỏi mới nhất