Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lặp lại chéo 2 dòng giá trị trong C

19:46 13-09-2021 83 lượt xem 2 bình luận 20:39 13-09-2021

Tôi là newbie tối muốn cho dòng code var checkfullbag và dòng var checkfullbag1 lặp lại chéo đến khi một trong 2 tìm được và chuyển sang sử dụng usetdp()

Mong mọi người giúp đỡ mình để phát triển thêm kỹ năng.

//find bag
wait(1500)
var bagfullregion = Region(2095, 699, 141, 181)
var checkbag = click(Point(938, 64), CParam.hold(1000).repeat(1).delay(500).waitNext(1000).random(0))
wait(1000)
var checkfullbag = bagfullregion.click("fullred", FParam.timeout(1000).sRate(2).mScore(0.8))
wait(2000)
var checkfullbag1 = bagfullregion.click("fullgreen", FParam.timeout(1000).sRate(2).mScore(0.8))
usetdp()

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Phùng Văn Vinh đã bình luận 08:16 14-09-2021

không ai help mình vậy :3

chắc cái này hơi khó.

Câu hỏi mới nhất