Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi C6262

Đã tạo 16:07 22-07-2021 Hoạt động 16:09 22-07-2021 47 lượt xem 1 bình luận


Warning    C6262    Function uses '40008' bytes of stack:  exceeds /analyze:stacksize '16384'.  Consider moving some data to heap.

Giúp mình fix lỗi này với mọi người
 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 18:43 22-07-2021

hết bộ nhớ đó bạn

Câu hỏi mới nhất