Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lưu dữ liệu từ Winform lên máy chủ

13:22 12-10-2021 88 lượt xem 12 bình luận

NÊN sử dụng gì để lưu được dữ liệu thay đổi từ Winform?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 14:31 12-10-2021

Bổ sung thêm thông tin đi bạn, hỏi vậy sao trả lời được. Dữ liệu của bạn là gì? 

Câu hỏi mới nhất