Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

margin, border, padding =0 nhưng vẫn còn viền

15:17 24-11-2021 55 lượt xem 1 bình luận

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Minh Sự Moderator đã bình luận 17:00 24-11-2021

Do chưa Reset hết Default Stlye thôi, tham khảo link bên dưới nhé. Cái này hình như cũng có thư viện hỗ trợ reset nữa.
https://stackoverflow.com/questions/15901030/reset-remove-css-styles-for-element-only

Câu hỏi mới nhất