Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

mình không hiểu dòng code này là gì? Làm ơi, giải thích dùm mình với

Đã tạo 11:48 24-02-2021 139 lượt xem 2 bình luận

code = s.split('&&')[-1].split('%%')[0]

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Nhan2005 đã bình luận 21:09 01-03-2021

s = 'aaaAAaaaooaaneu mot Ngay naO Doaaaaaaa'

s = s.lower().strip('a').lstrip('ao').title()

=>s 'Neu Mot Ngay Nao Do'

Tungnamh9911 đã bình luận 10:56 01-03-2021

bạn viết cả mấy dòng code trên nữa mình mới hiểu bạn đang làm gì

Câu hỏi mới nhất