Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Mô hình 3 lớp kết hợp Entity Framework C#

Đã tạo 00:39 07-04-2017 1.834 lượt xem 1 bình luận

e chào các bạn ạ.

 

Em đang code ứng dụng theo mô hình 3 lớp  BUS,DAL,GUI

BUS,DAL là project ClassLibrary

GUI là project Winform C#

Em có dùng Entity FrameWork ở tầng DAL để kết nối DB. Sau dó gọi lại ở BUS và được dùng ở GUI.

(Ở đây connect string được lưu ở App.config proj DAL)

 

Tuy nhiên khi em gọi hàm của BUS trên GUI thì có báo lỗi là k tìm thấy connect string ở app.config. Sau đó em có add connect string từ DAL sang GUI thì mọi thứ okie. Tuy nhiên khi build ra thì người dùng có thể mở file config (GUI) ra và biết được địa chỉ DB của em.

Vậy có cách nào mình có thể dấu cái connect string trong App.config (GUI) k ạ? Hoặc tại sao connect string ở trong app.config(DAL) nó lại không nhận mà đưa sang app.config (GUI) nó lại nhận và chạy được nhỉ?

 

Em cảm ơn ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 06:52 07-04-2017

Bạn có thể thử gọi thẳng chuỗi kết nối khi tạo entiry

Entities = new MyEntities( "metadata=res://*/Models.csdl|res://*/Models.ssdl|res://*/Models.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=\"data source=sql-server;initial catalog=initialDatabase;integrated security=True;pooling=False;multipleactiveresultsets=True;App=EntityFramework\"" );

Câu hỏi mới nhất