Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Phần mềm quản lý kho

10:58 23-11-2021 96 lượt xem 1 bình luận 20:25 23-11-2021

Nhờ Add kiểm tra giúp, tới Bài 14: Hiển thị danh sách hóa đơn, tới đoạn: 16:04, mình thêm mới bàn ăn vào nhưng lại bị lỗi:

"'Column name or number of supplied values does not match table definition.'

Nguyên nhân là do thêm vào totalPrice nên phần mềm không hiểu (file đính kèm)

Nhờ Add hướng dẫn giúp. Thanks.

https://www.youtube.com/watch?v=sIezOAPobr4&list=PL33lvabfss1xnPhBJHjM0A8TEBBcGCTsf&index=15

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 20:27 23-11-2021

Bạn kiểm tra lại tên column xem đúng chưua?

Câu hỏi mới nhất