Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Python mảng

21:03 13-09-2021 90 lượt xem 4 bình luận

Câu 1: HÃY CHỌN THẬT NHIỀU (MORE.*) Bạn Tèo dự cuộc họp mặt trực tuyến với N các bạn ở các vùng miền. Để lưu niệm các bạn đều mang theo những món quà lưu niệm nhỏ - đại diện cho kích thước quà là một số M. Tèo mong muốn lấy nhiều quà lưu niệm nhất tuy nhiên balo ảo của mỗi thành viên đều có kích thước cố định K. Yêu cầu: Hãy giúp bạn Tèo lấy được nhiều quà lưu niệm nhất. Giả định rằng Tèo luôn lấy số quà bằng hoặc ít hơn sức chứa balo ảo. Dữ liệu vào: Đọc vào từ bàn phím

- Dòng đầu tiên: kích thước balo (K<=105 ); - Dòng thứ 2: Số thành viên tham dự không tính Tèo (0<N<=103 ); - Dòng thứ 3: N số nguyên là kích thước các món quà của các bạn ghi cách nhau ít nhất một khoảng trắng. (0<M<=10 5 ) Dữ liệu ra: Ghi ra màn hình một số duy nhất là số quà lưu niệm nhiều nhất Tèo có thể lấy.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
VnPower đã bình luận 18:05 15-09-2021

K = int(input())

N, M = input().split()

gifts = int(M)

total = int(N) * int(M)

while True:

    if total > K:

        total -= int(N)

        gifts -= 1

    else:

        break

print(gifts)

 

 

 

 

 

 

 

catrenlaphutan đã bình luận 21:28 13-09-2021

i need your help

catrenlaphutan đã bình luận 21:28 13-09-2021

please

catrenlaphutan đã bình luận 21:03 13-09-2021

cíu mik vs!

 

 

Câu hỏi mới nhất