Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

sao để có (chau@Chau-M4600:~) v ạ mong mọi ng chỉ

Đã tạo 18:11 30-05-2021 55 lượt xem 1 bình luận

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 18:09 31-05-2021

mở tab terminal ấy bạn

Câu hỏi mới nhất