trong c++? | Website hướng dẫn lập trình miễn phí | How Kteam | Free Education" /> trong c++? | Website hướng dẫn lập trình miễn phí | How Kteam | Free Education" />

Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Sự khác nhau khi khai báo header file bằng : " " và < > trong c++?

Đã tạo 12:16 06-04-2017 Hoạt động 11:34 01-05-2017 825 lượt xem 4 bình luận

Mình đã tìm trên các trang khác nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Mong bạn nào có thể giải thích chi tiết giùm

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Darky đã bình luận 11:34 01-05-2017

Dùng <> thì sử dụng thư viện trong hệ thống.

Dùng "" thì load thư viện do bạn tạo nên . Có cái lợi và hại của việc này , nhưng mình do quen tạo nhiều lớp để quản lý code dễ hơn nên mình dùng "" và viết header theo ý mình . 

Bill Duong đã bình luận 01:03 08-04-2017

Cặp <> dùng khi load thư viện từ hệ thống

Cặp "" thì load thư viện từ project. Do đó nếu dùng "" load thư viện hệ thống thì IDE mất nhiều time hơn để tìm kiếm thư viện => tốc độ thực thi giảm.

Kteam SuperAdmin đã bình luận 03:54 07-04-2017

Nên phân biệt rõ:

  • "" dành cho những thư viện do bạn tạo ra (HocSinh, NhanVien, ...)
  • <> dành cho những thư viện hệ thống (iostream, cmath, ...)

Nếu sử dụng không đúng 2 tính chất trên thì compiler sẽ mất nhiều thời gian hơn trong việc tìm kiếm, xác định thư viện.

K9 SuperAdmin đã bình luận 17:33 06-04-2017

Khi dùng "" IDE sẽ tìm toàn bộ chỗ chứa thư viện

<> thì lấy mấy thằng thông dụng,

theo mình là vậy

=> "" bao quát hơn

Câu hỏi mới nhất