Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Tại sao phải có hàm return

17:57 10-01-2022 91 lượt xem 3 bình luận

Em là newbie cho em được phép vào thẳng vấn đề:

Tại sao trong def thường có hàm return. Tại sao không phải hàm print mà phải là hàm return để trả giá trị. Vậy sự khác nhau giữa hai hàm là gì ạ. 

Xin tiền bối giúp đỡ với ạ 

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
skynet đã bình luận 06:46 13-01-2022

Giống như Máy Giặt, khi bạn cho quần áo bẩn vào r nhấn nút thì nó giặt thành đồ sạch cho mình.

Máy Giặt là Hàm, quần áo bẩn là Tham số đầu vào, Quần áo sạch là cái return đó.

 

Tương tự Cây ATM, giờ bạn tự suy luận được không!?

Nông Thanh Toàn Author, KquizAuthor đã bình luận 18:46 10-01-2022

Hàm print là để in một giá trị nào đó ra màn hình.

Còn hàm return là liên quan đến 1 hàm, là giá trị trả về của 1 hàm sau khi toàn bộ những câu lệnh của nó được thực hiện xong.

2 cái này hoàn toàn khác nhau, chúng không liên quan gì đến nhau.

Gửi bạn !

 

Câu hỏi mới nhất