Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Thuật Toán BFS

11:51 12-10-2021 76 lượt xem 1 bình luận

Các bạn cho mình hỏi:

với các đồ thị có trọng số là độ dài của mỗi cạnh, thuật toán BFS có tìm được đường ngắn nhất không? Vì sao? 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 15:24 12-10-2021
Bạn có thể tìm 1 trong số 4 thuật toán này: Gán nhãn, Ford - Bellman, Dijkstra và Floyd để giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Cón thuật toán BFS thì theo mình nhớ là thuật toán duyệt đồ thị thôi

Câu hỏi mới nhất