Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Thuật toán tìm chuỗi - Mọi người giúp em với 

12:12 11-01-2022 49 lượt xem 0 bình luận

Cho em vào thẳng vấn đề :

Em có một danh sách chuỗi  ( List<string> )
ABCDEF*QE23R

ABCDEF12312FQE23R

K123EF%QESDFER

trong đó 

* - không quan tâm tất cả các ký tự từ vị trí này
% - không quan tâm 01 ký tự tại vị trí này

cho em hỏi dùng thuật toán nào để khi :

vd1 

Input : K123EFXQESDFER 

Output : K123EF%QESDFER

VD2 :

Input : ABCDEF*1233211

Output : ABCDEF*QE23R

Em cám ơn!

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất