Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

tìm số nguyên tố

18:39 24-11-2021 71 lượt xem 0 bình luận 09:24 25-11-2021

Mọi người giúp em viết lại đoạn code mà dùng lệnh while thay cho for với, em là người mới học C++ nên không biết chỉnh sửa sao cho đúng mong mọi người giúp em

#include
using namespace std;
int KTSNT(int n)
{
if(n<2)
return false;
for(int i=2; i<=n/2; i++)
if(n%i==0)
return false;
return true;
}

int main()
{
int n;
cout<<“Nhap vao so nguyen duong n: “;
cin>>n;
if(KTSNT(n)==true)
cout<< n << " la so nguyen to!”;
else
cout<< n <<” khong la so nguyen to!";
cout<<endl;
}

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất