Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Tính ngày, tháng,năm là ngày thứ bao nhiêu trong năm C#

Đã tạo 23:33 03-06-2021 Hoạt động 21:41 09-06-2021 82 lượt xem 3 bình luận

nhập ngày ,tháng ,năm .Tính xem đó là ngày thứ bao nhiêu trong năm.

em cảm ơn !!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
nhonhoem0123 đã bình luận 07:05 04-06-2021
      int day = 4;
      int month = 6;
      int year = 2021;

      var date = new DateTime(year, month, day);
      Console.WriteLine(date.DayOfYear);

 

Fury Moderator đã bình luận 21:41 09-06-2021

Mấy cái này cơ bản mà nhỉ? 

nhonhoem0123 đã bình luận 07:04 04-06-2021

ấn nhầm 2 lần post mà không tìm thấy nút xóa đâu.

Câu hỏi mới nhất