Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Toán tử << trong c++

14:09 18-11-2021 95 lượt xem 1 bình luận 21:30 19-11-2021

Toán tử  << có tác Dụng dì trong hàm ạ? 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 18:34 18-11-2021

Vd: cout<<"Hello world"

=>Xuất từ "Hello world" lên console

Câu hỏi mới nhất