Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Truy vấn tìm sản phẩm bán được nhiều nhất trong SQL

Đã tạo 00:55 07-06-2021 Hoạt động 21:35 09-06-2021 80 lượt xem 2 bình luận

Mọi người ơi cho mình hỏi sao mình dùng câu truy vấn này lại sai nhỉ?

SELECT MASP, T
FROM (SELECT MASP, SUM(SL) AS T
      FROM CTHD
      GROUP BY MASP) AS A
WHERE T = (SELECT MAX(T) FROM A)

 

 

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 11:28 07-06-2021

bạn cần có DB để trực quan hơn ấy. kiểu diagram hay sao đó. còn đọc query vầy thì chết

còn tìm thằng max thì cứ group by sản phẩm having count lấy max ra là ra.

2 là order theo sp bán lấy first. 

3 là làm 1 câu lấy ra max sản phẩm. rồi tiếp câu query bao ngoài là tìm thằng nào sp >= max

Câu hỏi mới nhất