Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Truyền tham số qua các lớp viewmodel

11:01 14-10-2021 107 lượt xem 5 bình luận

Chào mọi người,

Hiện em đang bị vướng ở phần truyền tham số từ mainviewmodel đến các usercontrol theo mô hình MVVM,

Cụ thể, với mỗi usercontrol được add ở viewmodel thì sẽ có các tham số truyền vào để xác định một số đặc tính riêng.

Có cách nào để truyền tham số lúc khởi tạo usercontrol ở viewmode không mọi người nhỉ?

Em xin cảm ơn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 11:04 14-10-2021

Tạo tham số ở Contructor cho Usercontrol, tham số này truyền xuống Viewmodel là được

Câu hỏi mới nhất