Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Vấn đề random của từng đối tượng

22:21 28-09-2018 254 lượt xem 1 bình luận 22:08 03-10-2018

Mình đang có một cái project cờ cá ngựa, có 4 đối tượng là RedPlayer, YellowPlayer, GreenPlayer, và BluePlayer. Mỗi đối tượng đều mang hai thuộc tính là FirstBlock và SecondBlock (cho cái xúc xắc) và hai giá trị này mỗi lần được set thì đều được random trước khi get rùi đem hiện thành số trên xúc xắc.

Vấn đề của mình là debug cứ 4 lần đổ xúc xắc (tức là 4 lần get và set biến FirstBlock và SecondBlock đó cho mỗi đối tượng), thì cứ lắc 4 lần thì RedPlayer, YellowPlayer, GreenPlayer và BluePlayer lại có số chỉ xúc xắc giống nhau (trong khi mình nghĩ là nó phải khác nhau). Vậy làm sao để nó khác nhau?

Cao nhân nào chỉ giáo giúp em ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Bê Thị Đê đã bình luận 22:08 03-10-2018

tạo biến random là toàn cục và sài nó chứ đừng mỗi lần random mỗi tạo lại

Câu hỏi mới nhất