Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

viết c++, mọi người giúp em với ạ

Đã tạo 14:40 02-06-2021 92 lượt xem 3 bình luận

Viết Các chương trình sau

1.       Chương trình nhập mảng gồm n phần tử 

2.       Viết chương trình nhập một danh sách liên kết đơn n sinh viên.

3.       Ứng dùng câu 1 hoặc 2 vào đây để lập danh sách N sinh viên gồm các thông tin sau:

a.       STT, MSSV

b.       Tên Sinh viên

c.       Địa chỉ

d.       Khoa

e.       Điểm CSLT(3), KTLT(3), CTDL(2), (với số trong() là số tín chỉ, điểm thang 10)

f.        Nhập ít nhất 10 sv và gắn thông tin sv của Mình vào vị trí thứ x trong danh sách sv với x là số cuối của mssv. Ví dụ sv ABC mssv 123, vậy thông tin sv ABC được gắn vào vị trí thứ 3 trong danh sách.

g.       Điểm Trung Bình chung Tích Luỹ(TBC)= (điểm môn *số tín chỉ môn tương ưng)/Tổng số tín chỉ

(Từ a-f là 1 điểm)

h.       Quy từ điểm thang 10 sang thang 4 

-          [4-5.5)=>1.0;

-          [5.5-7)=>2;

-          [7-8.5)=>3

-          [8.5-10]=>4

i.        Xếp loại: giỏi nếu TBC >=8; khá nếu 7<=TBC<8; TB nếu 4<=TBC<7; Yếu nếu TBC<4 

j.        Sắp xếp và xuất danh sách sinh viên theo mssv 

k.       Sắp xếp và xuất danh sách sinh viên theo điểm TBC

l.        Xuất Danh sách sinh viên Địa chỉ Đồng Nai 

m.     Xuất danh sách sinh viên là Sinh viên Giỏi.

n.       Xuất danh sách sinh viên giỏi ngoài tỉnh đồng nai 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 21:44 09-06-2021

Vote ad xóa hết mấy bài kiểu này. Riết toàn mấy thím lười đi đăng xin code nguyên bài

Công Minh đã bình luận 19:04 06-06-2021

nếu thế khuyên b đổi khoa 

K9 SuperAdmin đã bình luận 10:46 06-06-2021

không chơi giải nguyên cái bài tập dùm nha bạn

Câu hỏi mới nhất