Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Windows player control - Tua thời gian

Đã tạo 18:24 09-04-2017 290 lượt xem 4 bình luận

Hiện tại mình có 4 cái player control. làm thế nào để đồng bộ hóa thời gian giữa các control đó với nhau, nói cách khác nếu control 1 nhảy đến giây thứ 10 thì các control khác cũng sẽ được tua đến giây thứ 10. Đang đau đầu ở phần này, mong mọi người giúp đỡ cho!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 21:19 09-04-2017

hiện tại chỉ có 1 cách là dùng timer chạy theo khi mà player nó chạy

start thì timer start theo

stop thì cũng stop

mỗi lần vậy thì cập nhật duration của tụi kia theo

ngduong1410 đã bình luận 19:00 09-04-2017

hihi, ý mình là windows player control á!

K9 SuperAdmin đã bình luận 18:25 09-04-2017

Players Control là thằng nào vậy ta???

Bạn có thể bắt event đổi thời gian của nó mà nhỉ?

Câu hỏi mới nhất