Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

WPF binding property item trong view với item trong style template control

15:27 13-09-2021 64 lượt xem 4 bình luận 15:52 13-09-2021

Mấy bác cho em hỏi làm sao để binding property content với source của image đc ạ, em làm như này mà không đc. Dòng lỗi ở dưới là em đang muốn nếu cách trên ko đc thì có cách nào để binding cái source của image này vào source của image trong style luôn ko (tiện thể hỏi luôn cách để binding các property của view lòng trong view ấy)

 

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về ‎đang ngồi và ‎văn bản cho biết '‎Style ۔= StaticResource Type ToggleButton} TargetType Type RadioButton}" X Key "MenuButtonTheme" Style Setters Setter Property= "Template" Setter. Value ControlTemplate TargetType RadioButton" Grid VerticalAlignme "Stretch" HorizontalAlignment "Stretch" Background {TemplateBinding Background} Image Source= TemplateBinding Content}" Widh= "50" Height "50" Stretch= "Fill" Grid ControlTemplate Setter. Value Setter Setter Property "Background" Value "Transparent' Setter Property "BorderThickness" Value: "0" Style.Setters‎'‎‎

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Minh Sự Moderator đã bình luận 15:57 13-09-2021

Có 2 lỗi trong ảnh trên:

  1. Control nhận Style MenuButtonThem RadioButton chứ không phải ToogleButton => Bỏ cái BaseOn đi
  2. RadioButton không thể chứa Children Control được.

Câu hỏi mới nhất