Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

WPF: Usercontrol và dialogbox

11:34 03-10-2021 102 lượt xem 4 bình luận

Window có 1 (Uercontrol gồm 1 textbox và 1 button), khi em nhấn button trên usercontrol thì dialogbox hiện lên. Em nhập tên trên dialogbox sau đó nhấn Save trên dialogbox, tên này sẽ truyền vào textbox trong usercontrol. Kteam có hướng dẫn giúp em, có thể cho e 1 sample.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Minh Sự Moderator đã bình luận 12:16 03-10-2021

Bạn làm đến đâu rồi? Bị vướng chỗ nào nhỉ? Câu hỏi kiểu này không thiện cảm cho lắm!

Câu hỏi mới nhất