Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Xin giúp đỡ về hàm format trong Python

Đã tạo 21:42 07-06-2021 61 lượt xem 2 bình luận
#### Nhập vào danh sách các thành viên và in ra danh sách theo định dạng căn lề
a=int(input('Căn lề trái : '))
b=int(input('Căn lề phải : '))
c=int(input('Căn giữa : '))
d1='+{:-<a}+{:-^c}+{:->b}'.format('','','')
d2='|{:<a}|{:^c}|{:>b}|'.format('Nguyễn Văn A','12','ĐN')
d3='|{:<a}|{:^c}|{:>b}|'.format('Nguyễn Thành B','12','NN')
d4='|{:<a}|{:^c}|{:>b}|'.format('Huỳnh Tiến C','12','QN')
d5='|{:<a}|{:^c}|{:>b}|'.format('Nguyễn Phạm D','12','ĐN')
d6='|{:<a}|{:^c}|{:>b}|'.format('Phạm Đình E','12','ĐN')
d7='+{:-<a}+{:-^c}+{:->b}'.format('','','')
print(d1)
print(d2)
print(d3)
print(d4)
print(d5)
print(d6)
print(d7)

Mình muốn tuỳ biến cho các khoản căn lề là các số được nhập từ bàn phím, tuy nhiên sử dụng hàm format lại không nhận các giá trị này, hi vọng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mình cám ơn.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 17:45 08-06-2021

visual code thì phím tắt là Ctrl Shift [ ]

 

Câu hỏi mới nhất