Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Ai giải được bài này xin nhận em 1 lạy

Hôm nay Linh mời khách tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Tham gia bữa tiệc có tất cả n người bao gồm cả Linh. Mọi người trong bữa tiệc ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn gồm đúng n chỗ ngồi.

Linh rất muốn nói chuyện với nhiều khách nhưng không muốn to tiếng làm ảnh hưởng đến cả bàn. Vì vậy Linh thỉnh thoảng lại nhờ người bên trái hoặc bên phải đổi chỗ ngồi cho mình. Dĩ nhiên tất cả các khách mời đều sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Linh.

Sau khi tiễn khách về, Linh chợt nhớ ra mình để quên điện thoại ở chỗ cuối cùng mà Linh ngồi. Linh không nhớ chỗ Linh ngồi cuối cùng ở đâu, nhưng lại nhớ chỗ Linh ngồi đầu tiên và nhớ rằng Linh đã đổi chỗ đúng k lần với những người bên cạnh.

Bây giờ Linh muốn tính xem có bao nhiêu chỗ ngồi mà cô ấy có khả năng đã ngồi cuối cùng trong bữa tiệc.

Yêu cầu: Cho biết n và k, hãy giúp Linh xác định số chỗ ngồi mà cô ấy có khả năng đã ngồi cuối cùng trong bữa tiệc.

Dữ liệu vào

Gồm một dòng chứa hai số nguyên n và k (3≤n≤109,0≤k≤109)(3≤n≤109,0≤k≤109).

Kết quả

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng chỗ ngồi mà cô ấy có khả năng đã ngồi cuối cùng trong bữa tiệc.

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-11-02 14:12:44

Không giải dùm nhé bạn. mắc ở đâu thì giúp ở đó chứ không code dùm

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education