Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

các bạn giải câu SQL này giúp mình với

Hãy sắp xếp các khoa có tỷ lệ số bệnh nhân trên số cán bộ theo chiều tăng dần.

https://sv1.uphinhnhanh.com/images/QLBN-SQL.png

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education