Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

cách chèn x vào mảng (pascal)

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100) phần tử rồi chèn vào một số bất kỳ vào một vị trí nào đó trong mảng, số cần chèn và vị trí chèn nhập từ bàn phím.

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
nguyenthanhdanh55162 đã trả lời 2018-11-10 22:57:25

Bạn để kích thước mảng tầm 101 (cái này bạn tự hiểu)

Khi nhập dữ liệu bạn chỉ cho vòng lặp chạy từ 1 -> 100

Trong chương trình, bạn bắt đầu dời các giá trị của mảng (ví dụ từ vị trí 100 <=> 101; 99 <=> 100,... ), tới vị trí n, rồi bạn gán giá trị vào vị trí n đó.

0
K9 đã trả lời 2018-11-11 12:40:18

như bạn trên nói đó. mảng có nhiều giới hạn lắm. để chèn hoặc xóa bản chất là dịch chuyển các phần tử thôi bạn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2018-11-10 21:41:01
Đã xem 34 lần
Hoạt động 2018-11-11 12:40:18

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education