Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Cách để chạy 1 string javascript trong geckofx C# Winform

Mọi người cho mình xin cách để chạy 1 đoạn javascript trong geckofx C# Winform

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
K9 đã trả lời 2017-05-19 21:10:22
GeckoWebBrowser browser = ....;

using (AutoJSContext context = new AutoJSContext(browser.JSContext))
{                
  string result;
  context.EvaluateScript("3 + 2;", out result)
}

tham khảo các ví dụ qua link

https://bitbucket.org/geckofx/geckofx-21.0/src/2ad19599be1eecc0780e6c82d1ea2eaf8b565a6f/GeckofxUnitTests/GeckoWebBrowserTests.cs?at=default&fileviewer=file-view-default

K9 đã bình luận 2017-05-19 21:12:33

thấy đúng thì vote up với đánh dấu tick xanh giúp mình nhé

4 bình chọn
1
KhoiNguyenICT đã trả lời 2017-05-19 21:18:00

cho mình hỏi chỗ ... là gì thế

K9 đã bình luận 2017-05-19 21:25:48

trời ơi. khởi tạo -_- mất cơ bản vậy

1 bình chọn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education