Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Cách để include file PHP của một dự án Laravel vào Controller của một dự án Laravel khác

Mình có một dự án Laravel đóng vai trò là trang đăng nhập và quản lý thông tin gọi nó là trang A, giờ mình muốn tích hợp tích năng, session,... vào một dự án Laravel khác, gọi là trang B. Thế là mình đã tạo một file chứa class xử lí của trang A đặt vào thư mục của dự án trang B, khai báo namespace đầy đủ. Rồi vào controller của trang B khai báo use, vậy mà lúc chạy thì nó báo lỗi "Constant LARAVEL_START already defined".

Như thông báo lỗi thì hằng LARAVEL_START đã được khai báo trước đó rồi, vậy mình phải làm sao để nó không bị xung đột đây :( 

Mình cũng đã thử thêm vào file composer.json, dùng hàm include(),... đều báo lỗi tương tự.

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2017-07-20 21:30:01

Bạn đặt class ở đâu, và khai báo namespace thế nào, trong Laravel mặc định autoload sẽ trỏ đến thư mục App, bác chỉ cần đặt class vào Folder App hoặc tạo Subfolder miễn sao namespace bằng đường dẫn là được, còn nếu không muốn bỏ vào trong App thì bác phải khai báo thêm trong composer.json directory đó, sau đó run lệnh composer dumpautoload để nó load lại.

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education