Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

cách import 1 chương trình vào CODE c++

ae cho hỏi cách nào để import 1 chương trình vào c++ để chỉnh sửa các giá trị của chương trình đó bằng con trỏ chẵng hạn là gị?

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
K9 đã trả lời 2018-02-10 19:04:52

chương trình của bạn nói có source k. và nếu có thì nó có phải C++ k. k có thì xem như k

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education