Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Cách tạo 1 server để nhiều máy tính có thể chia sẻ dữ liệu

Em muốn làm 1 server để phần mền, trên 2 máy tính đẩy dữ liệu lên và lấy dữ liệu xuống thì em phải lảm gì ạ?

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Nguyễn Thái Hải đã trả lời 2018-05-07 18:04:04

lấy  1 máy để làm server rồi dùng 2 máy client để truy cập vô là được mà?

C# learner đã bình luận 2018-05-09 22:09:23

truy cập kiểu gì vậy. Mình làm mới học clinet nhiều chứ server là tịt rùi

 

0 bình chọn
0
Khánh Nam đã trả lời 2018-05-07 20:27:55

Ngoài client và server, bạn có thể cần thêm phần mềm dành cho máy chủ để quản lí các clients

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education