Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Cách tính số ngày trong c++

E có khai báo kiểu char ngaymuon[10],ngaytra[10] nằm trong 1 struct mượn trả sách.

kiểu nhập là : DD/MM/YYYY

lúc nhập ngày mượn ngày trả vào thì làm cách nào để tính tổng số ngày mượn sách được ạ?

E cám ơn nhiều

3 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
phục lê đã trả lời 2018-05-08 22:11:40

struct bạn nên khai báo là ngày mượn ngày trả kiểu int thôi...rồi xây dựng mảng ở bên ngoài!

nếu bạn khai báo kiểu char thì không dùng tính các phép tính cộng trừ được...

0
khuyetdanh114 đã trả lời 2018-05-08 22:24:07

nhưng kiểu int thì sao nhập được dấu '/' ạ :(

0
phục lê đã trả lời 2018-05-09 21:53:04

bạn nên cho người dùng nhập vào ngày tháng nam, sau đó khi suất ra thì suất dưới dạng cout << ngày << "/" << tháng << "/" << nam.

nếu bạn chọn nhập kiểu char thì sẽ không thao tác được các phép tính

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education