Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Cách xuất ra file .xap trong lập trình WinPhone C#

Mình lập trình ra 1 ứng dụng WinPhone và muốn gửi ứng dụng cho bạn mình dùng thử nhưng không biết cách

Mình tìm cách tạo ra file .xap khi lập trình WinPhone trên mạng thì nó chỉ nói là Build nó ra rồi tìm đến thư mục bin/Debug thì file .xap ở đó nhưng mình tìm không thấy chỉ thấy file .exe nhưng gửi file này sang điện thoại winphone thì nó không thể chạy được.

K9 đã bình luận 2017-04-03 18:30:41

Bạn cần public project của bạn ra nhé.

1. Nhấp phải vào project

2. Chọn public

3. Next điên cuồng

-> Tìm file .xapp

4 bình chọn

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
Nguyên Phương đã trả lời 2017-04-04 17:51:52

Cảm ơn anh

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education