Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Cần thuê 1 bạn code game bài.

mình chơi 1 game bài 52 lá.mình sử dụng 3 tài khoản và trên máy tính mình sẽ hiễn thị được 39 lá.mình cần làm auto lọc ra 13 lá bài còn lại.

LH : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007657096141

Hoặc SDT : 01212 055 079

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education