Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

cần tìm video hướng dẫn viết file dataprovider c#

E có theo giõi nhiều seri về lập trình c# của team nhưng đến video Lập trình C# - Winform - Hướng dẫn mô hình 3 layer ADO.Net và Linq , e làm theo mà bị lỗi file dataprovider , cái file dataprovider a viết ở video này khác các video trước , e tìm cái video a hướng dẫn viết file đấy mà thấy @@ 

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education