Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

[Câu hỏi về Python] giải thích lệnh khó hiểu

Mấy anh ơi , cho em hỏi là lệnh Continue , Pass , return trong python là lệnh gì ? , chức năng nó ra sao ?  Em học được 1 tháng mà em vẫn không hiểu được mấy lệnh này , Mong mấy anh giúp em .

3 câu trả lời Thêm câu trả lời

4
DG đã trả lời 2017-05-05 18:01:14

Hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình, ý nghĩa từ khóa này là như nhau:

  • Continue: nhảy đến cuối vòng lặp hiện tại, và thực thi lần lặp tiếp theo.
  • Return: khi gặp câu lệnh return, hàm sẽ trả về giá trị ngay tại thời điểm đó. Tất cả câu lệnh trong hàm, sau dòng lệnh return sẽ được bỏ qua.
  • Pass: là một lệnh null, khác biệt giữa một comment và lệnh pass trong Python là bộ thông dịch (interpreter) sẽ bỏ qua toàn bộ chú thích, còn với pass thì không bỏ qua. -> có thể dùng như một đánh dấu, để bạn nhớ thêm code nào đó trong tương lai.
3
Kteam đã trả lời 2017-05-05 14:05:00

- Lệnh continue trả về điều khiển tới phần ban đầu của vòng lặp. Lệnh này bỏ qua lần lặp hiện tại và bắt buộc lần lặp tiếp theo của vòng lặp diễn ra. Lệnh continue có thể được sử dụng trong vòng lặp while hoặc vòng lặp for. Tương tự C# thôi.

- Return là trả về giá trị cho hàm rồi kết thúc hàm ngay tại đó. Tương tự C# thôi.

- Lệnh pass, giống như tên của nó, được sử dụng khi một lệnh là cần thiết theo cú pháp nhưng bạn không muốn bất cứ lệnh hoặc khối code nào được thực thi. Lệnh pass là một hoạt động null và không có gì xảy ra khi nó thực thi.

 

=> bạn học lập trình cơ bản đã. đồng thồi gg từ khóa đó là ra liền đó

1
Trúc Lê đã trả lời 2017-05-06 10:45:30

Cảm ơn  mấy anh nhiều !

DG đã bình luận 2017-05-06 11:13:13

Đánh dấu check cho 1 câu trả lời bạn cảm thấy đúng nhất nhé.

0 bình chọn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2017-05-05 13:53:05
Đã xem 462 lần
Hoạt động 2017-05-06 11:13:13

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education