Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Chặn app trong C#

Mình đang làm 1 phần mềm có chức năng chặn app nhưng vẫn chưa biết cách chặn, mình nghĩ ra 2 hướng là blacklist và whitelist nhưng không biết cách thực hiện. Mong mọi người giúp. ( Có thể sử dụng thêm AutoIt )

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education