Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Cho em hỏi bài này của em sai ở đâu ạ??

Cô em có cho 1 bài tính tổng và hiệu của 2 số bằng cách viết hàm. Em làm như sau thi ra kết quả sai. Ai sửa giùm em với ạ???

#include <stdio.h>
//Ham tinh tong va hieu cua hai so
void computeSumSub(int a, int b, int sum, int sub ){
sum = a + b;
sub = a - b;
}
//Chuong trinh chinh
int main(){
int a, b, sum, sub;
printf("a = ");
scanf("%d", &a);
printf("b = ");
scanf("%d", &b);
computeSumSub(a, b, sum, sub);
printf("sum(%d, %d) = %d\n", a, b, sum);
printf("sub(%d, %d) = %d\n", a, b, sub);
}

 

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-03-11 22:13:38

bạn không có viết tham chiếu nên sau khi kết thúc hàm sum và sub của bạn không thay đổi

0
K9 đã trả lời 2018-03-11 22:14:48

Thay vì bạn dùng tham chiếu tham trị như vậy thì làm 2 hàm tính tổng và tính hiệu rồi return kết quả ra thôi

int computeSum(int a, int b){
return a + b;
}
int computeSum(int a, int b){
return a - b;
}
printf("sub(%d, %d) = %d\n", a, b, computeSum(a,b));
Nguyễn Đăng An đã bình luận 2018-03-11 22:22:12

cảm ơn nhiều ạ

 

0 bình chọn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education