Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

chủ đề làm web API book vé, 1 lần book có thể nhiều khách

Link Question: Chu Văn Hạnh

Mọi người cho em hỏi ngu xíu.
(chủ đề làm web API book vé, 1 lần book có thể nhiều khách).

Đề bài ra : passengers consist of first_name, last_name (array of passengers’s first name and last name)
Tạm dịch : Hành khách bao gồm first_name, last_name (mảng first_name và last_name của hành khách)

Theo em thì sẽ có 2 cách hiểu khách nhau.

1. các lập trình viên họ sẽ tạo 2 mảng first_name và last_name riêng rồi encode qua json rồi gửi 2 tham số đó qua.

2.họ chỉ tạo 1 mạng và chuyển qua json kiểu:
[{"Nguyen Van":"An"}]
Kiểu này nghĩa là chỉ truyền 2 tham số.

theo mọi người thì cách hiểu thế nào là đúng đề.
em biết là mình tạo api thì họ phải tuyên theo nguyên tắc của mình.
nhưng đây là làm theo đề... và dữ liệu test là của ng khác.
mọng mọi người chỉ giáo.

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education