Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

3

Chuyển đổi yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ thành yyyy-MM-dd trong php

<time datetime="2017-07-15T05:46:47+00:00" itemprop="datePublished"> 15 Tháng 7 2017   </time>

Làm sao để chuyển đổi "2017-07-15T05:46:47+00:00" trong datetime về 2017-07-15 trong vậy mọi người?

Tks nhìu ak !

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

3
DG đã trả lời 2017-07-23 16:35:19

Sử dụng lớp DateTime.

$date = new DateTime('2012-09-09T21:24:34Z');
$date->format('Y-m-d'); # read format from date() function
1
Nguyen Van Quy đã trả lời 2017-07-23 19:54:54

Nếu mình dùng java thì có lm được như vậy không pn?

DG đã bình luận 2017-07-23 20:57:20

bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thể làm chuyện đó, khác nhau ở cách sử dụng thôi bạn.

0 bình chọn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education