Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

-1

Đếm các phần tử chẵn của mảng

Pascal, lớp 111 moi ng giúp em voi 

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Ngô Trọng Nhân đã trả lời 2019-01-11 23:52:25

Thì bạn dùng for duyệt từng giá trị của mảng, nếu nó chia 2 dư 0 (mod 2 = 0) thì cộng vào biến đếm thêm 1 đơn vị

(Mà mình nghĩ bạn nên hỏi mấy câu bài tập pascal trên mấy group Pascal thì có nhiều người giúp bạn hơn bạn)

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2019-01-07 20:48:44
Đã xem 36 lần
Hoạt động 2019-01-11 23:52:25

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education