Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

đọc dữ liệu sql bằng c++

Em muốn đọc dữ liệu SQL từ c++ thì phải làm sao

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
Nguyễn Thái Hải đã trả lời 2018-05-07 21:00:25

Hình như là k được thì phải

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education