Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Đọc file trên javascript(angular 4) bằng đường dẫn tương đối.

Chào mọi người,

Em có câu hỏi này mong mọi người trả lời giúp.

Em có 1 file json trong đó có chứa tất cả các đường dẫn tương đối của các file khác nằm trong cùng folder với file json đó. Khi em đọc file json trên trình duyệt thì em có thể từ đường dẫn của file json em cộng thêm các đường dẫn tương đối các files trong file json để đọc các files còn lại được không ạ (convert thành object File <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/File> của javascript)? 

Ví dụ:

info.json (D:\abc\info.json):   Files {

                           file1: \files\abc.txt }

  abc.txt (D:\abc\files\)

từ file info.json lấy đường dẫn tương đối của file1 vào và đọc trong javascript.

Mong mọi người giúp em với ạ,
Cảm ơn mọi người nhiều

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education